top of page
ROBOTİK EKLEM PROTEZ CERRAHİSİ

 

Diz ya da kalçada ağrısı olan, günlük yaşantısında problem yaşayan hastalara çeşitli tedaviler uygulanabilir. Hastalıkların evrelerine göre medikal ilaç tedavisi, eklem içi enjeksiyonlar, fizik tedavi gibi tedavi yöntemleri verilebilir. Bu yöntemlerden olumlu cevap alınamadığında, kişilerin ağrısı artık yaşam standartlarını düşürecek kadar olduğunda, hareket özgürlüklerini kaybettiklerinde protez ameliyatı önerilir.


 

Diz için kireçlenme, sıvı kaybı, kıkırdak kaybı gibi bulguların ileri evrelerinde bu ameliyata ihtiyaç duyulur. Kalça ekleminde ise; yine kireçlenme, eklemdeki kemiğe kan gitmemesi sonucu oluşan çürüme (avasküler nekroz) ya da doğum anında olan kalça çıkıkları için hastalar protez ameliyatı olabilirler.

 

Robotik cerrahi de diz ve kalça eklemleri için protez ameliyatlarında kullanılmaktadır. Bu ameliyatlarda süreç hasta henüz ameliyata alınmadan önce başlar. Ameliyattan önce hastanın diz/kalça ekleminin 3 boyutlu bilgisayarlı tomografisi çekilir ve bir model oluşturulur. Bu 3 boyutlu eklem modeli üzerinde hastanın anatomik yapısına özgü, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir ameliyat planı yapılır. Bu planda protezin yerleştirileceği açılar, protez ölçüleri, protez parçalarının birbiri ile uyum, kemik kesilme miktarı gibi teknik detaylar yer alır. Bu teknik detaylar üzerinde defalarca deneme yapma ve çalışma olanağı vardır. Denemeler dijital ortamda olduğu için hastaya herhangi bir zarar verilmeden en doğrusu bulununcaya kadar tekrarlanır. Yani sanal ortamda hasta daha ameliyata girmeden hastanın ameliyatı planlanıp, sonuçları gözlemlenmektedir. Böylece protez ameliyatı hastanın anatomisine en uygun şekilde planlanmış olur.


 

Oluşturulan bu plan, ameliyatta kullanılacak olan robotun bilgisayarına yüklenir. Cerrah işlemi gerçekleştirirken, robotik sistem cerraha işitsel, görsel, fiziksel olarak kılavuzluk eder, hastanın anatomik yapısına uygun hazırlanmış bu plan doğrultusunda ameliyatın yapılmasını sağlar. Ameliyatı cerrah yaparken, robotik sistem planlama dışına çıkılmasına ve hata yapılmasına engel olur. Protez ameliyatlarında protez parçalarının doğru yerleştirilmesi büyük önem taşır. Manuel yöntemde tecrübeli bir cerrahın bile protezin pozisyonunu ayarlarken bir miktar yanılma payı vardır. Protez parçalarının doğru yerleştirilmemesi istenmeyen mekanik komplikasyonların gelişmesine neden olabilir. Robotik sistem ise işlemin son derece hassas ve yüksek doğrulukta gerçekleştirilmesini sağlar ve hata payını 0,1 mm’ye indirir.


Hastanede kaç gün yatılır ?

 

Genellikle hastalar ameliyat sonrasında hastanede 2 gece yatırılır.


 

İyileşme süresi ne kadardır?

Ameliyatın ertesi günü, fizyoterapistler hastayı walker desteği ile yürütür. Genel sağlık durumuna göre hasta birkaç hafta içerisinde günlük yaşantısına geri dönebilir.


 

Kısıtlanan hareketler nelerdir?

Ameliyat sonrasında hasta yürüyebilir, koşabilir, araba kullanabilir. Hastanın çömelme hareketini ve bu hareketi içeren eylemleri yapması önerilmez. Çömelme hareketi protezi zorlayıp aşınmasına sebep olabilir, bu da protezin ömrünü etkileyen bir faktördür.


 

Robotik yöntemin artıları nelerdir?

Robotik cerrahi ile protez ameliyatının en büyük artısı; protezin doğru açılar ile hastaya özgü olarak yerleştirilmesi ve protez ömrünün uzamasına katkıda bulunmasıdır. Sağlıklı dokulara daha az zarar verildiği için iyileşme süreci manuel yönteme göre daha kısa ve daha az ağrılı geçer.


 

Protezlerin ömrü ne kadardır?

Protezin ömrü %95 yirmi yıl ve üstüdür. Ancak hastanın kilosu, aktivite düzeyi, kemik kalitesi doktor tavsiyelerine uyması gibi çeşitli faktörler protezlerin ömrünü etkilemektedir. Robotik cerrahide protezin doğru açılar ile hastaya özgü olarak yerleştirilmesi protez ömrünün uzamasına katkıda bulunur.


 

Ameliyat için yaş sınırlaması var mıdır?

Ameliyat için bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Eğer hasta ağrı çekiyorsa ve günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanıyorsa ameliyat edilebilir.

bottom of page